sunshine

8.ADAPTACJA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Adaptacja to przystosowanie się dziecka do nowego środowiska jakim jest przedszkole, do nowej sytuacji i warunków.

Moment przekroczenia przez dziecko 3 letnie progu przedszkola jest nadzwyczaj trudnym przeżyciem, dlatego konieczne jest wspieranie go przez rodzinę i nauczycieli. Z tego względu szczególną uwagę należy poświęcić procesowi przystosowania się dzieci do instytucji wychowania zbiorowego jaką jest przedszkole. Strach, niepokój, lęk tak można określić atmosferę jaka tworzy się kiedy dziecko rozpoczyna swoją ,,przedszkolną karierę”. Pierwszy miesiąc z pewnością nie będzie należeć do łatwych. Jednakże z czasem przy wsparciu rodziców, maluszek zacznie odzyskiwać pewność siebie, a przedszkole przestanie być złem koniecznym.

To jak dziecko zniesie początkowy okres w przedszkolu zależy od wielu czynników. Każdy malec reaguje indywidualnie. W oczach dziecka przedszkole jest nowym, zupełnie nieznanym światem. Obce osoby, otoczenie, zabawki, sale, rytm dnia, zasady, normy. Wszystko toczy się inaczej niż w domu. Dziecko czuje się wyrwane ze znanego bezpiecznego układu rodzinnego, gdzie często było najważniejsze. 3 latek nową sytuację odbiera jako zagrożenie. Wobec tego może reagować na nią w różny sposób:

płaczem – w ten sposób odreagowuje trudne emocje

agresją – dziecko zachowuje się agresywnie w stosunku do innych

wycofywaniem się – emocje nie znajdują ujścia dziecko jest smutne

pozorną akceptacją – dziecko w przedszkolu nie sprawia kłopotów, jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń, za to w domu staje się nie do wytrzymania

zaburzeniami funkcjonowania organizmu – występują np. wymioty, bóle brzucha, zaburzenia snu, moczenie nocne, jąkanie

 

 

Chciałabym zapoznać rodziców z propozycjami, które ułatwią dziecku start w przedszkolu. Opierałam się na literaturze z zakresu psychologii i pedagogiki oraz na własnych doświadczeniach. Oto one:

pozytywne myślenie o placówce, informowanie dziecka o tym, że w przedszkolu będzie spędzać czas w towarzystwie innych dzieci bez rodziców

dziecko powinno bez pośpiechu rozpocząć swój dzień ( dobrze jest wstawać w miarę wcześnie, żeby nie śpieszyć się za bardzo)

wprowadzajmy w domach stały rytm dnia

nie mówmy dziecku, że przyjdziemy po nie wcześniej, kiedy to jest niemożliwe, ponieważ będzie nieszczęśliwe, że nas nie ma, nie składajmy obietnic, których nie możemy wypełnić

nigdy nie straszmy dziecka przedszkolem

przyzwyczajajmy do samoobsługi, pozwólmy dziecku samemu załatwiać potrzeby fizjologiczne, myć ręce, ubierać się

pozwólmy dziecku zabrać ze sobą cząstkę domu do przedszkola ( np. przytulankę)

organizujmy dziecku kontakty z rówieśnikami i innymi dziećmi

stosujmy w przedszkolu krótkie pożegnanie ( kiedy przedłużamy pożegnanie dzieci cierpią dłużej)

czytanie dziecku książeczek np. ,,Wesołe przedszkole” M. Kownackiej,

,,Bajki terapeutyczne” M. Molickiej

odprowadzanie dziecka do przedszkola przez ojca ( gdyż więź emocjonalna z ojcem jest zwykle mniejsza niż z matką)

W naszym przedszkolu został opracowany program ,,Zabawki pluszowe przedszkolakowi pomóc gotowe”, autorem jest mgr B. Głowacz. Ma on na celu: kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach; rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. Program ten zakłada pokonywanie wspólnie z maluchem trudności przy poznawaniu przez niego nowego otoczenia. Przedszkolak będzie ze sobą przynosił z domu pluszową zabawkę. Będzie mu ona towarzyszyła w codziennym życiu przedszkola. Po zajęciach będzie zabierał ją do domu. Pluszaki mają: wspierać przedszkolaka, zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa, sprzyjać w edukacji przedszkolnej, umożliwić przyjęcie przez dzieci postawy badacza samodzielnie rozwiązującego problemy i zadania. Dziecko szybciej przystosuje się do przedszkola, gdy weźmie ze sobą ,,cząstkę” domu (pluszowa zabawka). Zaspokojona będzie podstawowa potrzeba dziecka tj. bezpieczeństwo. Wspierany będzie rozwój mowy i myślenia, zaspokojona potrzeba ruchu, wspierany rozwój umysłowy, łatwiejsze respektowanie umów i reguł przedszkolnych.

 

Opracowała

J.Barteczka

 

 

Źródło:

1.,,Wychowanie w Przedszkolu”2004, nr 6

2.Internet