sunshine

7. Jak wcześniejsza edukacja szolna wpłynie na zdrowie mojego dziecka?

a) Czy Twój maluch potrafi usiedzieć spokojnie przez 45 minut w ławce? Większość
6Iatków będzie z tym miała poważny problem. Nawet niektóre 71atki chodzą po klasie
w czasie lekcji. Umiejętność skupienia uwagi i wykonywania poleceń to niezbędne
elementy gotowości szkolnej. Ich brak będzie owocował poczuciem frustracji.
Lekarze ostrzegają równ
ież przed brakiem dostatecznej ilości ruchu u małych dzieci,
które usadzono w ławkach nie rozwijają mięśni, co skutkować może poważnymi
konsekwenc
jami zdrowotnymi, przede wszystkim problemami z kręgosłupem.

b) Szkoła nie zapewnia regularnych posiłków a jedynie obiad w stołówce, często
dostarczany przez firmę cateringową w plastikowych pojemnikach. A są i takie
placówki
, które nie mają w ogóle stołówek, za to dzieci korzystają bez ograniczeń ze
sklepiku szkolnego żywiąc się głównie czipsami i batonikami.

Dziecko nie otrzyma w szkole 4 posiłków o regularnych porach tak jak w przedszkolu.
Często może nie mieć możliwości, żeby się napić. W warunkach szkolnych nikt nie
dopilnuje
, czy dziecko rzeczywiście zjadło obiad. Regularne posiłki wyrabiają u dzieci
zdrowe nawyki żywieniowe i są podstawą harmonijnego
rozwoju. 61atek jest w fazie
intensywnego wzrostu
.

c) Czy dziecko będzie w stanie nosić samo plecak? Trzeba zdawać sobie sprawę, że
do każdego przedmiotu uczeń nosi do szkoły podręcznik
, ćwiczenia, zeszyt a do tego
przybory szkolne i 2 śniadanie. Taki plecak może ważyć często około 4 kilogramów,
ale zdarzają się i plecaki 9 ki
logramowe. Według przyjętych norm dzieci nie powinny
nosić plecaków cięższych niż 1/10 swojej wag
i. Już 7 i 8latki, które noszą zbyt ciężkie
tornistry i w późn
iejszych latach leczą się np. na skoliozę. Zastanów się czy Twoje
dz
iecko jest dostatecznie rozwinięte fizycznie by nosić ciężki plecak?

Tzw. rozporządzenie o szafkach szkolnych w praktyce nie obliguje dyrektorów do
zakupu tego rodzaju mebl
i. Zapis dotyczy zresztą tylko 1 klas. Zanim rodzicom uda
się "wywalczyć" szafki może więc być j
uż za późno.

d) Gwar na przerwach przekracza dopuszczalne normy. Egzekwowanie tych norm w
praktyce bywa niemożl
iwe. Czy system nerwowy Twojego malucha wytrzyma hałas
jaki panuje w szko
le?

e) W przedszkolu dzieci myją zęby po każdym posiłku. Rok odpowiedniej higieny to
co najmn
iej rok zdrowych zębów dłużej.

f) Czy Twoje dziecko w pełni kontroluje potrzeby fizjologiczne, czy nie ma problemów
z pęcherzem? W dużych szkołach nauczyciele boją się wypuszczać dzieci z zerówki
i
pierwszej klasy do łazienki w obawie o ich bezpieczeństwo.

Chodzi przede wszystkim o starszych uczniów, którzy bywają agresywni w stosunku
do młodszych, ale też o warunki lokalowe, np. strome schody. Dzieci chodzą do
toa
lety całą gru, więc swoje potrzeby muszą siłą rzeczy załatwiać na komendę.
Zdarzają się też
inne problemy: dzieci tak bardzo brzydzą się korzystać ze
śmie
rdzących i obdrapanych toalet, w których nie ma papieru, że przez cały dzi
powstrzymują się od chodze
nia do łazienki. Rodzice często nic nie wiedzą o tych
p
roblemach swoich dzieci.