sunshine

Komunikaty

Do przedszkola przyjmujemy dzieci od 3 do 6 lat. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Zapisy prowadzone są na podstawie prawidłowo wypełnionej przez rodziców kart zgłoszenia dziecka do przedszkola.

  • Odpłatność w oddziale w Sowach od 1.01.2017  jest na konto przelewem do 12 każdego miesiąca. Każdy rodzic otrzyma informację wcześniej.

Wzór przelewu:
Odbiorca: Przedszkole w Pakosławiu
Bank: BS Jutrosin oddział Pakosław
Nr konta: 61 8674 0009 1305 9776 2000 0010
Wpłacający: imię i nazwisko rodzica
Tytułem: opłata za godziny dodatkowe za miesiąc

…………za……………(imię i nazwisko dziecka)
Prosimy o terminowe płatności .

 

  • Dodatkowe opłaty to:

Wpłata na Radę Rodziców:
Wzór przelewu:
Odbiorca; RADA RODZICÓW
PRZEDSZKOLE W SOWACH
Bank: BS Jutrosin oddział Pakosław
Nr konta: 23 8674 0009 1305 8157 2000 0010
Wpłacający: imie i nazwisko rodzica
Tytułem: I rata na radę  rodziców ……..imię i nazwisko dziecka