sunshine

Komunikaty

Do przedszkola przyjmujemy dzieci od 3 do 6 lat. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Zapisy prowadzone są na podstawie prawidłowo wypełnionej przez rodziców kart zgłoszenia dziecka do przedszkola.