sunshine

Harmonogram rekrutacji dzieci do przedszkola:

1 do 20 marca— składanie kart zgłoszeń /ważne!/

1 do 15 kwietnia— klasyfikacja i przyjęcia dzieci do przedszkola

Do 20 kwietnia— wywieszenie listy dzieci przyjętych

Dziecko zapisane jest do przedszkola raz na cały etap edukacji przedszkolnej.

Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę miejsc o przyjęciu decyduje społeczna komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora, w skład której wchodzą: dyrektor przedszkola, przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel rady rodziców, przedstawiciel Rady Gminy.

Kryteria przyjęć do przedszkola;

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

a) 5-6—letnie

b) Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych,

c) dzieci już uczęszczające do przedszkola,

d) dzieci obojga rodziców pracujących,

Dzieci nie przyjęte zostają umieszczone na liście rezerwowej.

Karty zgłoszeń można pobierać i składać w Przedszkolu w Pakosławiu.

INFORMACJE DODATKOWE DLA RODZICÓW.

1. Przypominamy, że dzieci 5-6—letnie są objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

2. Opłaty za przedszkole uiszczamy do 11 i 12 każdego miesiąca.

3. Miesięczna opłata za świadczenia przedszkolne wynosi:

Realizacja podstawy programowej w godzinach 8.00-13.00 jest bezpłatna. Każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu 1 zł za godzinę.

OPŁATA USTALONA JEST PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY

(uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 stycznia 2011r.)

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje za każdy dzień nieobecności zwrot wpłaty w wysokości dziennej opłaty za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową.

4. Wyprawki.

Niektórzy rodzice wyszli z propozycją część wyprawki dziecka przedszkolnego zakupiło przedszkole (np. bloki, kleje, nożyczki, farby itp..). Rodzic będzie zobowiązany wtedy do uiszczenia pewnej kwoty, by przedszkole mogło dokonać zakupu. Każdy rodzic musi podpisać stosowną deklarację.

Wyprawka przedszkolaka dla rodzica

1. Kapcie

2. Strój gimnastyczny w woreczku (koszulka, spodenki krótkie, skarpetki) bez obuwia

3. Przybory toaletowe (szczoteczka, kubek, mydło)

4. Serwetka do śniadania z materiału

5. Mały portfel

6. Ręcznik

7. Kolorowanka

8. Notesik

9. Rzeczy na przebranie ( majtki, rajstopy, spodnie lub getry, bluzka)

WSZYSTKIE PRZYBORY PROSZĘ PODPISAĆ