sunshine

1. TRADYCJE KULTUROWE W PRZEDSZKOLU

Wychowanie młodego człowieka opiera się na świecie wartości, którego nośnikiem jest dziedzictwo kulturowe charakteryzujące się gromadzeniem i przechowywaniem wartości intelektualnych, moralnych, religijnych i estetycznych. Wychowanie takie ma  miejsce w społeczeństwie z kulturą, tradycją, a podstawowe zręby osobowości kształtują się u dziecka w wieku przedszkolnym.

          Rola przedszkola na polu przekazywania tradycji, zwyczajów danego społeczeństwa jest bardzo duża.  To przedszkole przekazuje i pomaga przyswajać treści związane z tradycja przez zabawę, która jest dominującą formą działalności dziecka w przedszkolu. Ta forma transmisji tradycji ułatwia poznanie rzeczywistości, angażując procesy emocjonalne i działalność praktyczną dzieci.

          Ogromnie ważną sprawą jest rozbudzenie emocji dziecka związanych z miejscem własnego urodzenia, swoich rodziców i dziadków. Daje to poczucie więzi międzypokoleniowej i kształtuje świadomość narodową. Małe dziecko musi poznać tradycje kulturowe swojego regionu, swoją wieś, miasto, gminę, bo tak zaczynamy formować postawę patriotyczną. Zaczynamy od spraw najbliższych do dostrzegania i rozumienia tego, co ważne dla całego kraju.

         W przedszkolu jest wiele możliwości do przeprowadzenia zajęć związanych z regionalna tradycją kulturową. Kalendarz uroczystości przedszkolnych oraz ludowych obrzędów i zwyczajów to przewodnik do doskonałych zabaw. A zabawa sprawia dzieciom niewątpliwie przyjemność i jest swoistą forma uczenia się.

         Życie z tradycjami i zwyczajami wyznacza rytm pór roku oraz kalendarz świąt narodowych i religijnych.

· Dożynki— choć nie są obchodzone w przedszkolu, ale dzieci przeżywają je w każdej wiosce jako ludową zabawę , nawiązuje się jednak do historii ,,Od ziarenka do bochenka”

· 11 listopada— wspominamy powstanie wielkopolskie, mówimy o Poznaniu, o św. Marcinie, razem z dziećmi ze szkoły kosztujemy rogale Marcińskie

· Andrzejki —to magiczny zwyczaj, pełen wróżb

· Boże Narodzenie — najważniejsze święto religijne, szczególnie zakorzenione w naszej tradycji rodzinnej, to czas życzeń, wigilii, ,,Jasełek”, Gwiazdora,

· Karnawał — urządzamy bale przebierańców, obchodzimy Dzień Babci i Dziadka

· Marzanna— pogański zwyczaj, co roku chodzimy topić słomianą kukłę, a wracamy z zielonym gaikiem (wielkopolskim ,,nowym lotkiem”)

· Wielkanoc— to czas na ,,zajączka”, na ozdoby wielkanocne, przeżywamy Wielki Tydzień

· Święto Matki— święto ukochanej osoby

· Noc świętojańska— choć już wakacje, ale wspominamy bajkę o ,,Kwiecie paproci”

         Wprowadzając tradycje kulturowe wykorzystujemy wszelkie możliwe formy działań, bo przedszkolak musi przede wszystkim wszystko ,,dotknąć, spróbować, przeżyć” ( taniec, śpiew, recytacje, działalność plastyczno-konstrukcyjna, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz zajęcia muzealne). Angażowanie małego dziecka następuje stopniowo, systematycznie przez obserwację, potem kojarzenie nazwy święta z tradycją, zachowaniem, działaniem. Chcemy pogłębić przeżycia dzieci przez obserwacje i wyrażanie gestów życzliwości, szacunku, a także poznawania symboli, które ściśle się z nimi wiążą, np.. wspólny stół, opłatek itp..

        W czasie postępującej globalizacji kultury tradycje poszczególnych narodów powinny zachować swoja odrębność dlatego nie wprowadzamy w przedszkolu takich świąt jak ,,Hallowen” czy ,,Święto zakochanych” 14 lutego.

Opracowała B.Głowacz

Źródła:

1. ,,Wychowanie w przedszkolu” 10/2005 s.18

2. ,Program wychowania przedszkolnego” - ,,Moje przedszkole” MAC

 

1. tradycje